به نام خدا

 

آیین نامه نحوه نگارش و تدوین پایان نامه های کارشناسی   (1394)

 

به منظور هماهنگی بیشتر و یکسان سازی پایان نامه ها ، آیین نامه حاضر که مختص مؤسسه غیر انتفاعی گیل می باشد، تنظیم و رعایت موارد آن برای دانشجویان کلیه رشته های تحصیلی الزامی می باشد.

 

الف)مشخصات ظاهری:

 

1-     کلیه مطالب و مندرجات پایان نامه می بایست با نرم افزار وورد (word) تایپ و حروف چینی و روی کاغذ A4  چاپ شود. جلد پایان نامه از نوع گالینگور انتخاب و مندرجات روی جلد به شکل زرکوب چاپ شوند.

 

2-     رنگ جلد برای پایان نامه ها از نوع ساده و به تفکیک رشته به صورت زیر انتخاب گردند:

 

رشته برق قدرت: مشکی _ رشته نقشه کشی صنعتی و مکانیک خودرو: قرمز – رشته نرم افزار: آبی

 

ب)اطلاعات کلی:

 

در صفحات اصلی طول هر سطح 16 سانتی متر و فاصله سطرها از یکدیگر یک سانتی متر در نظر گرفته شود. فاصله متن پایان نامه از لبه سمت راست 3 سانتی متر، از لبه سمت چپ 2 سانتی متر و از لبه های بالا و پایین 3 سانتی متر در نظر گرفته شود(فاصله شماره صفحه تا پایین صفحه 5/1 سانتی متر و کاملا در وسط صفحه قرار گیرد).

 

نوع قلم متن پایان نامه لوتوس 14 نازک و عناوین لوتوس 14 توپر و پاورقی ها نیز  لوتوس 12 در نظر گرفته شود. عناوین جدول ها، شکل ها، نمودارها و .... با قلم نازک لوتوس 11 نوشته شود.

 

ب) شرح روی جلد:

 

به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از طرح روی جلد در انتهای آیین نامه قرار گرفته است.

 

1) آرم موسسه آموزش عالی وغیرانتفایی گیل ( در ابعاد عرض 3 سانتی متر و طول 4 سانتی متر) در سمت چپ قرار گیرد. بطوریکه فاصله لبه ابتدایی آن از بالا و سمت چپ 5/1 سانتی متر باشد.

 

2) عبارت (( موسسه آموزش عالی و غیر انتفاعی گیل)) در وسط صفحه قرار گیرد.

 

3) نام گروه آموزشی در وسط صفحه قرار گیرد.

 

4) عبارت (( پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته ...)) در وسط صفحه قرار گیرد.

 

5) کلمه (( گرایش)) (نام گرایش تحصیلی).

 

6) کلمه ((عنوان)).

 

7) عنوان پایان نامه.

 

8) عبارت ((استاد راهنما))

 

9) نام استاد راهنما.

 

10) کلمه ((نگارش))

 

11) نام نگارنده

 

12) سال ( فصل و سالی که پایان نامه دفاع شده است).

 

13) در لبه کناری جلد پایان نامه (عطف) نیز بصورت زرکوب یا نقره کوب عنوان پایان نامه و نام نگارنده آورده شود.

 

ج) بخش های پایان نامه:

 

 • روی جلد پایان نامه (بصورت زرکوب).
 • بسم الله الرحمن الرحیم (صفحه(( الف)) ).
 • طرح روی جلد (صفحه(( ب)) ).
 • سپاسگزاری (صفحه ((ج)) حداکثر در یک صفحه تنظیم شود).
 • تقدیم به (صفحه ((د)) مطالب این قسمت نباید از یک صفحه تجاوز کند).
 • فهرست مطالب ( ادامه حروف ابجد (ح، ط، ک، ل، م، ن و ...) به منظور راهنمایی بیشتر نمونه ای از فهرست مطالب در انتهای آیین نامه قرار گرفته است، عناوین فهرست مطالب باید عین عناوین خود متن باشد. در فهرست مطالب عناوین فرعی که زیر مجموعه عناوین اصلی هستند، با تو رفتگی پس از آن قرار می گیرند).
 • فهرست جدولها (در صورت وجود).
 • فهرست نمودارها (در صورت وجود).
 • فهرست شکلها (در صورت وجود).
 • فهرست نقشه ها (در صورت وجود).
 • چکیده (اولین صفحه اصلی که شماره ((1)) می خورد، حداکثر در یک صفحه) (آوردن کلید واژه ها در چکیده الزامی است).

 

فصول پایان نامه شامل : (ادامه شماره گذاری ها)

 

v     فصل اول: کلیات تحقیق ( مقدمه، بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف و فرضیه ها).

 

v     فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.

 

v     فصل سوم: روش اجرای تحقیق.

 

v     فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها.

 

v     فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات.

 

 • فهرست منابع ( ادامه شماره گذاری).

 

د) اطلاعات کلی:

 

 1. شماره گذاری موضوع ها:

 

موضوع های پایان نامه معمولا چند فصل است، هر فصل ممکن است به چند بخش تقسیم گردد. صفحه اول هر فصل باید از خط پنجم شروع شود. هر یک از بخش های هر فصل با دو شماره که با خط تیره از یکدیگر جدا شده اند مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره ترتیب بخش مورد نظر است. در صورتی که هر بخش دارای زیر بخش باشد، شماره هر زیر بخش در سمت چپ شماره مذکور قرار می گیرد. مثلا 2-3-4 یعنی زیر بخش چهارم از بخش سوم فصل دوم.

 

2. شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها:

 

شماره گذاری شکل ها، جدول ها، نمودارها و نقشه ها مانند روال قبلی است. مثلا دهمین شکل در فصل سوم بصورت (شکل 3-10) نوشته می شود.

 

3. شماره گذاری روابط و فرمولها:

 

هر رابطه در متن پایان نامه با دو شماره که با خط فاصله از یکدیگر جدا می شوند مشخص می گردد. عدد سمت راست بیانگر شماره فصل و عدد سمت چپ شماره رابطه مورد نظر است. مثلا هشتمین رابطه در فصل پنجم بصورت ( 5-8) نوشته می شود.

 

4. عناوین نمودارها و جدولها باید واضح و دارای مقیاس باشد. عنوان بجز جداول که در بالای جدول نوشته می شود، مابقی شامل نمودار و عکس و ... در پایین ذکر می شود.

 

5. منابع و ماخذ:

 

ترتیب نوشتن فهرست منابع در انتهای پایان نامه به ترتیب حروف الفبا می باشد. ابتدا فهرست منابع فارسی به ترتیب الفبای فارسی نوشته شود و سپس منابع غیر فارسی به ترتیب الفبای مربوط به آن زبان نوشته شود، منابع باید شماره گذاری نیز گردند.

 


 

  

نمونه طرح روی جلد

 

 

گروه....

 

 

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی در رشته ....

 

 

 

گرایش ...

 

 

 

عنوان

 

.....

 

استاد راهنما

 

.....

 

نگارش

 

.....

 

پاییز 1394

 


 

 

 

 

 


 

جهت دریافت فایل کلیک کنید