قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی موسسات غیرانتفاعی استان(آقایان)
1396-05-10

اطلاعیه

قابل توجه دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی موسسات غیرانتفاعی استان(آقایان)

           بدینوسیله به اطلاع می رساند سامانه مجوز خروج از کشور"سامانه خدمات الکترونیک انتظامی"مشمولان به آدرس اینترنتی services.epolice.ir فعال شده است، لذا آن دسته از دانشجویان مشمول معافیت تحصیلی آن موسسه که متقاضی خروج از کشور برای مقاصد زیارتی، غیرعلمی، علمی ، نیمه علمی و مطالعاتی می باشند، لازم است با رعایت نکات ذیل در سامانه مذکورثبت نام نمایند. ضمناحداکثرپس از دوروزکاری، نتیجه صدورمجوز در سامانه قابل مشاهده می باشد. خواهشمند است دانشجویان محترم از مراجعه حضوری به امورآموزشی دانشگاه گیلان جداًخودداری نمایند.

1- برای ورود به سیستم داشتن کدملی و کد سخا  الزامی است ودانشجویان مشمول می توانند برای دریافت کد سخا به دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی پلیس+10مراجعه نمایند

2- مشمولین متقاضی می بایست از معافیت تحصیلی یا مجوز سنوات ارفاقی اول و دوم برخوردار باشند. لازم به ذکراست سنوات اولیه معافیت تحصیلی دانشجویان کارشناسی 5سال، کارشناسی ارشد ناپیوسته 3سال ودکتری پیوسته 6سال می باشد

3- متقاضیان می بایست در زمان خروج از کشوردارای وضعیت در حال تحصیل باشند.ضمناً صدورمجوز خروج پس از ثبت آخرین نمره، برعهده معاونت محترم وظیفه عمومی استان می باشد.

4- برای ورود به سیستم، به ترتیب کدملی و کد سخا بعنوان نام کاربری وکلمه عبور در نظر گرفته شده است.

5- جهت جلوگیری از هرگونه سواستفاده های احتمالی از اطلاعات شخصی دانشجویان، لازم است  از دسترسی سایرین به کد سخای خود جلوگیری نمایند.

6- برای ورود به سیستم ترجیحا از مکان های عمومی مانند کافی نت ها استفاده ننمایند.

7- دانشجویان می توانند  برای مشاهده فیلم آموزشی ورود به سامانه، به آدرس اینترنتی زیر مراجعه نمایند

http://guilan.ac.ir/edu/audiences/قابل-توجه-دانشجویان-مشمول-معافیت-تحصی