ساخت و تعمیر گیربکس توربین های نیروگاه بادی منجیل
1395-05-31
ساخت و تعمیر گیربکس توربین های نیروگاه بادی منجیل

به همت و تلاش مسئولین، اساتید و دانشجویان مؤسسه آموزش عالی گیل رستم آباد، گیربکس های مدل ستاره ای، ستاره ای طبقه ای، اسپیرال، حلزونی و مستقیم را در این مجموعه تعمیر و بازسازی کردند.

این مجموعه توانایی ساخت و طراحی دوباره گیربکس، با تعداد دورهای متفاوت و تولید کننده انواع دنده های اسپیرال، حلزونی، مدولی، دیامترال و مخروطی داخلی می باشد.

که در راستای این بومی سازی از تلاش بی دریغ مهندسین محترم؛ آقایان محمدهادی افشاری و مرتضی کوهی تشکر و قدردانی می گردد.