برگزاری کنکور در موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد
1395-05-23
برگزاری کنکور در موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد

داوطلبان آزمون فنی و حرفه ای سال ۱۳۹۵ شهرستان روبار جهت ورود به دانشکده های فنی و حرفه ای کشور همزمان با سراسر کشور در روز22 مرداد ماه سال جاری برای اولین بار در شهر رستم آباد با هم به رقابت پرداختند.

این آزمون  با تعداد 262داوطلب زن و مرد برای ورود به مراکز فنی و حرفه ای در مقطع کاردانی در رشته های الکتروتکنیک ،گرافیک،تاسیسات ،کامپیوتر،نقشه کشی معماری،مکانیک خودرو با حضور نمایندگان وزارت علوم و تحقیقات فن آوری و سازمان سنجش برگزار شد.

موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد برای اولین بار حوزه امتحانی و میزبان داوطلبان متقاضی شرکت کننده در آزمون بوده است.

امیدواریم در سنوات آتی نیز با برگزاری آزمون های دانشگاهها و مراکز آموزش عالی در مرکز آموزش عالی گیل رستم آباد در کلیه مقاطع باعث رفاه حال شهروندان و جلوگیری از تردد به مرکز استان باشیم.