نمایشگاه بین المللی تهران(جابکس)
1397-02-08
نمایشگاه بین المللی تهران(جابکس)

حضور فعال موسسه آموزش عالی گیل رستم آباد در نمایشگاه بین الملی تهران( جابکس) به همراه دانشجویان و استقبال سرمایه گذاران و معاونت محترم وزیر کار از غرفه  و تشکیل جلسات تخصصی با شرکت های مطرح